PUBLICATIONS

    PUBLICATIONS AND PRESS                                Verdensrekord: Grønlandske isalger vokser næsten helt uden lys


Hancke, K, LC Lund-Hansen, B Sorrell 2018 Verdensrekord: Grønlandske isalger vokser næsten helt uden lys. Vitenskab.dk


 

Subsea Technology for Seaweed Blue Growth

 

Strømgren 2017 Subsea Technology for Seaweed Blue Growth. News article. Global Center of Expertise GCE Subsea


Forskarar brukar drone for å ta bilete av tang og tare

 

Hovden, TS and Hancke, K (2018) Forskarar brukar drone for å ta bilete av tang og tare. Forskning.no


 

Climate change boosts algae growth in the Arctic

 

Hancke, K, LC Lund-Hansen, B Sorrell 2018 Climate change boosts algae growth in the Arctic. ScienceNordicTaredyrking i Norge: Hvor bør man dyrke og hvor stort er potensialet?

 

Broch, OJ (2019): Over hele verden er det stor interesse for dyrking av tare og andre makroalger. Bare i Norge er det gitt over 300 tillatelser til makroalgedyrking. Det er imidlertid lite erfaring med og informasjon tilgjengelig om hvor det er best å dyrke tare og hvor stort potensialet for denne nye næringen faktisk er.Trur på enorm vekst i tareoppdrett

 

Hovden, TS and Hancke, K (2019)

2050 kan tareoppdrett langs Norskekysten til saman utgjere eit område på storleik med heile Hardangervidda. Då gjeld det for forvaltinga å vere klar. Forskning.no


Will climate change affect Norwegian kelp forests in a positive way?


Avset, LMM, R Lansbergen, K Hancke 2018 Will climate change affect Norwegian kelp forests in a positive way? ScienceNordic


 

Et surere hav får denne taren til å vokse

 

Avset, LMM, R Lansbergen, K Hancke 2018 Et surere hav får denne taren til å vokse. www.forskning.no


Derfor må vi ta vare på økosystemene langs kysten


Avset LMM 2017. Derfor må vi ta vare på økosystemene langs kysten. Forskning.no

 

Kan dyrking av tare bli det store norske lakseeventyret

 

Kan dyrking av tare bli det nye, store lakseeventyret?

Hva skal til og hva kan vi få igjen for å ha åkere med tare langs kysten?

 

NRK radio program Ekko - intervju med Hege Gundersen fra NIVA


Systrene fekk smaken på tang og tare


Systrene fekk smaken på tang og tare. Snart kan kanskje tang og tare erstatte pistasie i favorittiskremen din. NRK Sogn & Fjordane


Er tare en del av det grønne skiftet?Er tare ein del av det grøne skiftet?

Tareskogen langs norskekysten er på veg tilbake etter fleire tiår.


NRK radio program Ekko - intervju med Hege Gundersen fra NIVA

JOURNAL PUBLICATIONS & REPORTS

2019

 

Evankow, A., Christie, H., Hancke, K. et al. Conserv Genet (2019). Genetic heterogeneity of two bioeconomically important kelp species along the Norwegian coast.https://doi.org/10.1007/s10592-019-01162-8 [PDF]


Broch OJ, Alver MO, Bekkby T, Gundersen H, Forbord S, Handå A, Skjermo J and Hancke K (2019). The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Front. Mar. Sci. 5:529. doi: 10.3389/fmars.2018.005292018 


Wallhead, P.J., Chen, W., Falkenberg, L., Norling, M., Bellerby, R., Dupont, S., Fagerli, C., Dale, T., Hancke, K., Christie, H., 2018. Annex 2: Urchin harvesting and kelp regrowth in northern Norway under ocean acidification and warming. In: AMAP Assessment 2018: Arctic Ocean Acidification. pp. 79-90 Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Tromsø, Norway.

 

Hancke K, LC Lund-Hansen, M Lamare, SH Pedersen, MD King, P Andersen, BK Sorrell 2018 Extreme Low Light Requirement for Algae Growth Underneath Sea Ice: A Case Study From Station Nord, NE Greenland. JGR: OCEANS. DOI: 10.1002/2017JC013263

 

Hancke K, T Bekkby, M Gilstad, A Chapman, H Christie (2018) Taredyrking – mulige miljøeffekter, synergier og konflikter med andre interesser i kystsonen. NIVA rapport 7265-2018, ISBN 978-82-577- 7000-6


2017

Frigstad H, H Gundersen, K Hancke, GS Andersen, T Bekkby, L Tveiten 2017 Blue carbon: Climate adaption, CO2 uptake, and sequestration of carbon in Nordic blue forest. Annual and workhop report 2017. Norwegian Environment Agency Report L.NR. 7213-2017.

  

Broch OJ, R Tiller, J Skjermo, A Handå (2017) Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag. Rapport for Trøndelag fylkeskommune, SINTEF rapport OC2017 A-200, ISBN 978-82-7174-319-2 [PDF]

 

Murniati, E., D. Gross, H. Herlina, K. Hancke, and A. Lorke 2017 Effects of bioirrigation on the spatial and temporal dynamics of oxygen above the sediment–water interface, Freshwater Science, 0(0), 000-000, doi:10.1086/694854 (assosiated).


2016 


Hancke 2016. New project on impacts on coastal ecosystems from industrial-scaled kelp farming. LinkedIn article 21.12.16


CONFERENCE LECTURES & ACADEMIC PRESENTATIONS


2019


Hancke, K., (2019). Seaweed farming in Norway – Blue carbon and blue economy perspectives. Talk at The Blue Carbon Initiative Conference -Copenhagen. 09.09.2019.


Hancke, K., Å Åtland, R. Fieler (2019). Positive og negative miljøpåvirkninger av storskala taredyrking. Talk at Aqua Nor conference, Trondheim, 22.08.2019.


Broch, OJ (2019) Potensialet for storskala taredyrking og CO2 fangst.Talk at Arendalsuka at Bellonas seminar Det grønne skiftet i havet –Hvordan få plass til en stor tareindustri?  14.08.2019.


Hancke, K., (2019). Positive og negative miljøpåvirkninger av storskala taredyrking. Talk at Arendalsuka at Bellonas seminar Det grønne skiftet i havet –Hvordan få plass til en stor tareindustri?  14.08.2019.


Hancke K, H Gundersen, H Frigstad (2019) Karbonlagring i tareskog/Carbon sequestration in macroalgae beds and kelp forests. Tekna Climate workshop. Trondheim, Norway. 08.05.2019. Invited talk.


Christie H (2019) Seaweeds – A new industry? Talk at Oslo Science Park, Oslo, 12.03.2019


2018

 

Hancke, K., H Gundersen, T Bekkby (2018) KELPPRO - Seaweed farming, good or bad news to the coast and society? RCN MARINFORSK conference, Lillestrøm, Norway. Poster 24.10.2018


Broch, OJ, MO Alver, T Bekkby, H Gundersen, A Handå, J Skjermo, K Hancke (2018) THE POTENTIAL FOR KELP Saccharina latissima CULTIVATION IN NORWAY. AQUA2018, Montpellier France. TALK. 27.08.18


Hancke K, OJ Broch, T Bekkby, Y Olsen, R Fieler, H Gundersen, MO Alver, H Christie (2018) Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems. AQUA2018, Montpellier France. TALK. 27.08.18


Broch OJ, M Alver, R Tiller, T Bekkby, H Gundersen, A Handå, J Skjermo, K Hancke (2018) Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag. Algesmeinar på Frøya; 21.08.2018.


Hancke, K., H Gundersen, T Bekkby (2018) Seaweed farming – good or bad news to the coast and society? Arendalsuka, session for the Norwegian Blue Forest Netvork. Norway. Poster 16.08.2018


Broch, OJ, M Alver, T Bekkby, H Gundersen, A Handå, J Skjermo, K Hancke, R Tiller (2018) Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag, med blikk til Finnmark. Forum for Biomarine Næringer; 2018-05-24. Talk


Hancke K, OJ Broch, T Bekkby, Y Olsen, R Fieler, S Matsson, H Gundersen, H Christie (2018) Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems. Talk at HAVBRUK2018, Oslo, Norway, 18.04.2018. Invited talk


Broch OJ, I Ellingsen, D Slagstad, A Handå (2018) Impacts of climate change on the prospects for macroalgae cultivation in northern norway. Arctic Frontiers; 2018-01-23 - 2018-02-25. Talk


Herøy kommune et al. Taredyrking – mulige miljøeffekter, synergier og konflikter med andre interesser i kystsonen. Et online verkshop for taredyrkere


2017


Hancke et al. 2017 Blue carbon and kelp ecosystems. SKLEC-NIVA collaboration seminar with China and Norway


Hancke K, C Fagerli, H Gundersen, R Lansbergen, H Frigstad, M Norli, G Borgersen, E Rinde, K Austnes, KM Norderhaug, A King, J Johansen, R Bellerby 2017 Effects of Ocean Acidification and dissolved organic matter on coastal kelp forests. OASIS seminar. CIENS park, Oslo, 08.12.17. Invited talk


Hancke et al 2017 Carbon pathways for Nordic kelp forests. Nordic Blue Carbon workshop. Oslo. 17.11.17. Invited talk


Hancke et al 2017 Blue carbon – climate adaptation, CO2 uptake and sequestration of carbon in Nordic blue forests. Nordic Blue Carbon workshop. Oslo. 16.11.17. Invited talk


Hancke et al 2017. Potensielle konflikter og synergier av taredyrking men tanke på miljø og andre brukere i kystsonen. Kom-Til-Tare seminar: Forvaltning av makroalgae-produksjon i sjøen. Ålesund 22.11.17.


Christie H, K Hancke et al. 2017 KELPPRO Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems. MACROSEA annual meeting. Trondheim. 26.10.17.


Hancke et al. 2017 KELPPRO Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems. PROMAC seminar on kelp cultivation. NMBU Oslo, 26.10.17. Talk


Torp ØH, CW Fagerli, S Fredriksen, K Hancke, KM Norderhaug (2017) Factors affecting Saccharina latissima, concerning growth, recruitment and competition. Annual meeting for Norwegian oceanographers. Bergen, Norway. 19.10.17. Talk


Handå A, OJ Broch, K Hancke, AM Lien, J Skjermo (2017). Macroalgae cultivation in Norway: Research on industrial development and environmental impact. Presented at phycomorph workshop on Environmental impact of seaweed aquaculture 14.10.2017


Gundersen H. 2017. Carbon uptake in the blue forests. Carbon uptake in forests – The Earths "natural" buffer for climate change. The Norwegian Academy of Science and Letters. Oslo. 02.10.2017


Hancke K, E Rinde, T Bekkby, D Eidsvoll, E Ramirez-Llodra, R Paulsen (2017) Evaluating drones and novel imaging technology for mapping and monitoring of aquatic environments. NIVA SIS-seminar. CIENS. 20.09.2017


Broch OJ et al. Taredyrking til havs. Seminar Miljødirektoratet. Trondheim 02.05.2017. Talk


Mauritzen C, M Olsen, H Gundersen, E Selig, K Hancke 2017 NIVA’s new oil: The Blue Forest. NIVA Institutt meeting. CIENS, Oslo, 06.04.17. Talk


Broch OJ, J Skjermo, A Handå et al 2017. Potential cultivation areas and environmental interactions. SIG Seaweed Seminar. Trondheim 04.04.2017. Talk


Hancke 2017 Miljø-effekter av makroalgedyrking: Positive og negative effekter på havbunnen, livet i vannsøylen og påvirkning et "kunstig" økosystem (tareanlegg) kan ha på lokalmiljøet. LISTER Innovasjonsseminar, Flekkefjord, 27.03.17. Invited talk


Hancke 2017 KELPPRO: Effects of industrial kelp production on sea floor ecosystems. KELPPRO kick-off meeting, CIENS Oslo, 22.03.17. Talk


Hancke 2017 KELPPRO Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems. KELPPRO kick-off meeting, CIENS Oslo, 22.03.17. Talk


Hancke 2017 Welcome and introduction to KELPPRO: An RCN project. KELPPRO kick-off meeting, CIENS Oslo, 22.03.17. Talk


Hancke et al 2017 Ongoing and future research needs on kelp. Invited talk at NFR. 01.03.17