PUBLICATIONS

    PUBLICATIONS AND PRESS                                


PUBLICATIONS

Taredyrking kan gjennomføres bærekraftig og med få negative påvirkninger på miljøet

Dette er gode nyheter når vi vet at en kraftig oppskalering av tareindustrien sannsynligvis står på trappene langs norskekysten.

Norway has a long coastline with clean and nutrient-rich seawater, which provides ideal conditions for

the cultivation of kelp. To ensure a long-term and profitable industry, kelp cultivation must be developed in a sustainable way with an understanding of possible impacts on the marine environment.


The research project KELPPRO (2017-2020) investigated how cultivation of kelp impacts the environmental conditions and marine life on the seafloor and in the open water masses, and it assessed whether kelp farms play a role in spreading alien or endangered species.


This report summarizes the main results and establishes a knowledge base for sustainable management of the
industry.

The report is in Norwegian, with an English summary.

Environmental impacts of kelp

cultivation and recommendations

for a management strategy


Kelp products could surround us in the future - but how sustainable will the industry be?


Hartvig Christie og Kasper Hancke (2021).


A large upscale of the kelp industry is probably around the corner in Norwegian coastal waters. In order to conduct kelp farming in an ecologically and economically sustainable way, it is crucial to understand how the ecosystems work.


Read the article on Science Norway (English), or

In Aftenposten Viten (Norwegian). 


Kan bærekraftig tare bli stor industri?

 


Trine Bekkby, Kasper Hancke, Ragnhild R. G. Torstensen

og Gunnar Omsted (2020).


En kraftig oppskalering av taredyrkingsindustrien står på trappene langs norskekysten. Kan det skje på en bærekraftig måte for økosystemene i havet?


Les saken på Forskning.no

Forskarar brukar drone for å ta bilete av tang og tare

 

Hovden, TS and Hancke, K (2018) Forskarar brukar drone for å ta bilete av tang og tare. Forskning.no


 

Climate change boosts algae growth in the Arctic

 

Hancke, K, LC Lund-Hansen, B Sorrell 2018 Climate change boosts algae growth in the Arctic. ScienceNordicTaredyrking i Norge: Hvor bør man dyrke og hvor stort er potensialet?

 

Broch, OJ (2019): Over hele verden er det stor interesse for dyrking av tare og andre makroalger. Bare i Norge er det gitt over 300 tillatelser til makroalgedyrking. Det er imidlertid lite erfaring med og informasjon tilgjengelig om hvor det er best å dyrke tare og hvor stort potensialet for denne nye næringen faktisk er.Trur på enorm vekst i tareoppdrett

 

Hovden, TS and Hancke, K (2019)

2050 kan tareoppdrett langs Norskekysten til saman utgjere eit område på storleik med heile Hardangervidda. Då gjeld det for forvaltinga å vere klar. Forskning.no

 

Subsea Technology for Seaweed Blue Growth

 

Strømgren 2017 Subsea Technology for Seaweed Blue Growth. News article. Global Center of Expertise GCE Subsea
 

Et surere hav får denne taren til å vokse

 

Avset, LMM, R Lansbergen, K Hancke 2018 Et surere hav får denne taren til å vokse. www.forskning.no


Systrene fekk smaken på tang og tare


Systrene fekk smaken på tang og tare. Snart kan kanskje tang og tare erstatte pistasie i favorittiskremen din. NRK Sogn & FjordaneWill climate change affect Norwegian kelp forests in a positive way?


Avset, LMM, R Lansbergen, K Hancke 2018 Will climate change affect Norwegian kelp forests in a positive way? ScienceNordic


 

Kan dyrking av tare bli det store norske lakseeventyret?

 

Hva skal til og hva kan vi få igjen for å ha åkere med tare langs kysten? NRK radio program Ekko - intervju med Hege Gundersen fra NIVA

Er tare en del av det grønne skiftet?


Tareskogen langs norskekysten er på veg tilbake etter fleire tiår. NRK radio program Ekko - intervju med Hege Gundersen fra NIVA


Derfor må vi ta vare på økosystemene langs kysten


Avset LMM 2017. Derfor må vi ta vare på økosystemene langs kysten. Forskning.no

More popular science


Hovden TS and K Hancke (2019) Helgelandskysten verdt sin vekt i gull. Helgelands blad. 09.01.2019. s. 6-7


Helgelandskysten verd si vekt i gull. NIVA on My News Desk. 08.01.2019.


Hovden TS 2019 Helgelandskysten er ein biologisk og kulturell skatt. Forskning.no. 18.01.2019 


Hovden, TS and K Hancke (2018b) Researchers use drones to photograph seaweeds: The tidal zone from a bird’s-eye view. ScienceNordic. 14.11.18 


Hovden TS et al. (2019) Trur på enorm vekst i tareoppdrett. Forskning.no. 


Hovden TS et al (2019b) Researcher believes in kelp farming. ScienceNordic.com. 


Glad for at Helgelands-kysten besto stor helsesjekk. Fiskeribladet Fiskaren. 21.01.2019. S. 10-11


Broch OJ: Taredyrking i Norge (Hvor bør man dyrke og hvor stort er potensialet?) #SINTEFblogg 
SCIENTIFIC PUBLICATIONS 


2023

Boldreel EH, Attard KM, Hancke K, Glud RN (2023) Microbial degradation dynamics of farmed kelp deposits from Saccharina latissima and Alaria esculenta. Mar Ecol Prog Ser 709:1-15.

https://www.int-res.com/abstracts/meps/v709/p1-15/


Bekkby T, RRG Torstensen, LAH Grünfeld, H Gundersen, S Fredriksen, E Rinde, HC Christie, M Walday, GS Andersen, MS Brkljacic, LS Neves, K Hancke (2023). Hanging gardens - comparing fauna communities in kelp farms and wild kelp forests. Mar. Sci. https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1066101


2022

Ricart AM, D Krause-Jensen, K Hancke, NN Price, P Masqué, CM Duarte (2022) Sinking seaweed in the deep ocean for carbon neutrality is ahead of science and beyond the ethics Environ. Res. Lett. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac82ff


Filbee-Dexter K, Feehan CJ, Smale DA, Krumhansl KA, Augustine S, de Bettignies F, Burrows MT, Byrnes JEK, Campbell J, Davoult D, Dunton KH, Franco JN, Garrido I, SP Grace, K Hancke, LE Johnson, B Konar, PJ Moore, KM Norderhaug, A O’Dell, MF Pedersen, AK Salomon, I Sousa-Pinto, S Tiegs, D Yiu, T Wernberg (2022) Kelp carbon sink potential decreases with warming due to accelerating decomposition. PLoS Biol 20(8): e3001702. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001702


Duarte, C. M., Gattuso, J.-P., Hancke, K., Gundersen, H., Filbee-Dexter, K., Pedersen, M. F., Middelburg, J. J., Burrows, M. T., Krumhansl, K. A., Wernberg, T., Moore, P., Pessarrodona, A., Ørberg, S. B., Pinto, I. S., Assis, J., Queirós, A. M., Smale, D. A., Bekkby, T., Serrão, E. A., & Krause-Jensen, D. (2022). Global estimates of the extent and production of macroalgal forests. Global Ecology and Biogeography, 31, 1422– 1439. https://doi.org/10.1111/geb.13515


Broch OJ, Hancke K and Ellingsen IH (2022) Dispersal and Deposition of Detritus From Kelp Cultivation. Front. Mar. Sci. 9:840531. doi: 10.3389/fmars.2022.840531


2021


d’Auriac, M.A., Hancke, K., Gundersen, H. & Frigstad, H. (2021). Blue Carbon eDNA A novel eDNA method to trace macroalgae carbon in marine sediments. NIVA-rapport; 7648-2021.


Fieler R, Greenacre M, Matsson S, Neves L, Forbord S and Hancke K (2021) Erosion Dynamics of Cultivated Kelp, Saccharina latissima, and Implications for Environmental Management and Carbon Sequestration. Front. Mar. Sci. 8:632725. doi: 10.3389/fmars.2021.632725


Gundersen H, Rinde E, Bekkby T, Hancke K, Gitmark JK and Christie H (2021) Variation in Population Structure and Standing Stocks of Kelp Along Multiple Environmental Gradients and Implications for Ecosystem Services. Front. Mar. Sci. 8:578629. doi: 10.3389/fmars.2021.578629


Kasper Hancke, Ole Jacob Broch, Yngvar Olsen, Trine Bekkby, Pia Kupka Hansen, Reinhold Fieler, Karl Attard, Gunhild Borgersen, Hartvig Christie (2021) Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram. NIVA-rapport;7589-2021


2020


Grünfeld, Lars Andreas H. (2020). Et taredyrkingsanleggs rolle som kunstig tareskog. En sammenlikning av faunasamfunn mellom dyrket butare (Alaria esculenta) og naturlig tareskog. MSc thesis. University of Oslo. 01.10.2020.


Attard KM and Ronnie N Glud (2020) Technical Note: Estimating light-use efficiency of benthic habitats using underwater O2 eddy covariance. Biogeosciences 17, 4343–4353 https://doi.org/10.5194/bg-17-4343-2020 


Lansbergen, Romy A (2020) Fate and Release of Dissolved Organic Carbon from Kelp. MSc thesis. Technical University of Denmark. 18.08.2020


Boldreel, Emma H (2020) Benthic degradation dynamics of deposits from two kelp species: Sugar kelp (Saccharina latissima) & winged kelp (Alaria esculenta). MSc thesis. University of Southern Denmark. Inst of Biology. 01.08.2020


Torstensen, Ragnhild RG (2020) Effekter av sukkertaredyrking (Saccharina latissima) på det marine miljø: Et taredyrkingsanleggs rolle som en kunstig tareskog. MSc thesis. University of Oslo. 01.06.2020.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79667/1/Masteroppgave-Ragnhild-Grimm-Torstensen-siste.pdf


2019

 

Evankow, A., Christie, H., Hancke, K. et al. Conserv Genet (2019). Genetic heterogeneity of two bioeconomically important kelp species along the Norwegian coast.https://doi.org/10.1007/s10592-019-01162-8 [PDF]


Broch OJ, Alver MO, Bekkby T, Gundersen H, Forbord S, Handå A, Skjermo J and Hancke K (2019). The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Front. Mar. Sci. 5:529. doi: 10.3389/fmars.2018.005292018 


Wallhead, P.J., Chen, W., Falkenberg, L., Norling, M., Bellerby, R., Dupont, S., Fagerli, C., Dale, T., Hancke, K., Christie, H., 2018. Annex 2: Urchin harvesting and kelp regrowth in northern Norway under ocean acidification and warming. In: AMAP Assessment 2018: Arctic Ocean Acidification. pp. 79-90 Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Tromsø, Norway.

 

Hancke K, LC Lund-Hansen, M Lamare, SH Pedersen, MD King, P Andersen, BK Sorrell 2018 Extreme Low Light Requirement for Algae Growth Underneath Sea Ice: A Case Study From Station Nord, NE Greenland. JGR: OCEANS. DOI: 10.1002/2017JC013263

 

Hancke K, T Bekkby, M Gilstad, A Chapman, H Christie (2018) Taredyrking – mulige miljøeffekter, synergier og konflikter med andre interesser i kystsonen. NIVA rapport 7265-2018, ISBN 978-82-577- 7000-6


2017

Frigstad H, H Gundersen, K Hancke, GS Andersen, T Bekkby, L Tveiten 2017 Blue carbon: Climate adaption, CO2 uptake, and sequestration of carbon in Nordic blue forest. Annual and workhop report 2017. Norwegian Environment Agency Report L.NR. 7213-2017.

  

Broch OJ, R Tiller, J Skjermo, A Handå (2017) Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag. Rapport for Trøndelag fylkeskommune, SINTEF rapport OC2017 A-200, ISBN 978-82-7174-319-2 [PDF]

 

Murniati, E., D. Gross, H. Herlina, K. Hancke, and A. Lorke 2017 Effects of bioirrigation on the spatial and temporal dynamics of oxygen above the sediment–water interface, Freshwater Science, 0(0), 000-000, doi:10.1086/694854 (assosiated).


2016 


Hancke 2016. New project on impacts on coastal ecosystems from industrial-scaled kelp farming. LinkedIn article 21.12.16


CONFERENCE LECTURES, WORKSHOPS, TALKS & ACADEMIC PRESENTATIONS


2020


Torstensen, R.R.G. (2020) Miljøeffekter ved dyrking av sukkertare (Saccharina latissima) -- Et taredyrkingsanleggs rolle som kunstig habitat. Havforskermøte 2020, 20.10.2020, Online. 


Broch OJ, Ellingsen IH, Hancke K (2020) Deposition of detritus from near- and off-shore kelp farm as a contribution to CO2 sequestration. AGU Ocean Sciences meeting, San Diego CA, scientific talk, 17 February 2020.


Kan tare bremse oppvarmingen? Ekspertintervjuet med Kasper Hancke, <2oC online magazine. ENERGI & KLIMA 22.01.2020. 


2019


Hancke K et al. (2019) Recent developments in kelp farming and mapping of blue carbon resources. Nordic Blue Carbon workshop. Norwegian Environmental Agency, Oslo, Norway 21.11.2019


Hancke K, H Gundersen, GS Andersen, H Frigstad (2019) WP3: Carbon cycling in Nordic blue forests with emphasis on Norwegian kelp forest. Nordic Blue Carbon workshop. Norwegian Environmental Agency, Oslo, Norway 21.11.2019


Hancke K, G Borgersen, MA d'Auriac, H Gundersen, GS Andersen, H Frigstad (2019) Kelp carbon export and sequestration. Nordic Blue Carbon workshop. Norwegian Environmental Agency, Oslo, Norway 21.11.2019


Hancke K (2019) The KELPPRO project - overall aim and current status. KELPPRO annual work meeting. Oslo. 18.11.2019


Hancke K and J Skjermo (2019) Seaweed farming in Norway: Blue Carbon and Blue Economy perspectives. Blue Carbon Initiative workshop. Copenhagen, Denmark, 11.09.2019. (https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/kan-havets-skove-bidrage-til-at-hjaelpe-klimaet?publisherId=12056383&releaseId=13578693)


Hancke K et al. (2019) Morgendagens miljøovervåkning og blått karbon. Invitert seminarinnlegg for Kunnskap- og globalseksjonen, Klima og miljødepartementet. Oslo. 11.11.2019


Hancke K, H Gundersen, H Frigstad, S Langaas 2019 Carbon sequestration in macroalgae beds and kelp forests, TeknaSenimars Oslo 17.10.19


Hancke K, Å Åtland, R Fieler (2019) Positive og negative miljøpåvirkninger av storskala taredyrking. Aqua Nor, Trondheim, 22.08.2019


Hancke K (2019) Positive og negative miljøpåvirkninger av storskala taredyrking. On «Det grønne skiftet i havet – Hvordan få plass til en stor tareindustri?» at Arendalsuka. 14.08.19. #113030 (https://arendalsuka.no/event/user-view/11303)


Hancke K, H Gundersen, H Frigstad (2019) Karbonlagring i tareskog/Carbon sequestration in macroalgae beds and kelp forests. Tekna Climate workshop. Trondheim, Norway. 08.05.2019. Invited talk.


Hancke, K., (2019). Seaweed farming in Norway – Blue carbon and blue economy perspectives. Talk at The Blue Carbon Initiative Conference -Copenhagen. 09.09.2019.


Hancke, K., Å Åtland, R. Fieler (2019). Positive og negative miljøpåvirkninger av storskala taredyrking. Talk at Aqua Nor conference, Trondheim, 22.08.2019.


Broch, OJ (2019) Potensialet for storskala taredyrking og CO2 fangst.Talk at Arendalsuka at Bellonas seminar Det grønne skiftet i havet –Hvordan få plass til en stor tareindustri?  14.08.2019.


Hancke, K., H Gundersen, T Bekkby (2018) KELPPRO - Seaweed farming, good or bad news to the coast and society? RCN MARINFORSK conference, Lillestrøm, Norway. Poster 24.10.2018


Broch, O. J. (2019), Perspektiver på taredyrking i Norge, in Alger - framtidas industri i dag. Seminar om mikro- og makroalger, edited, Kristiansund.


Hancke, K., (2019). Positive og negative miljøpåvirkninger av storskala taredyrking. Talk at Arendalsuka at Bellonas seminar Det grønne skiftet i havet –Hvordan få plass til en stor tareindustri?  14.08.2019.


Hancke K, H Gundersen, H Frigstad (2019) Karbonlagring i tareskog/Carbon sequestration in macroalgae beds and kelp forests. Tekna Climate workshop. Trondheim, Norway. 08.05.2019. Invited talk.


Christie H (2019) Seaweeds – A new industry? Talk at Oslo Science Park, Oslo, 12.03.2019


2018

 

Hancke, K., H Gundersen, T Bekkby (2018) KELPPRO - Seaweed farming, good or bad news to the coast and society? RCN MARINFORSK conference, Lillestrøm, Norway. Poster 24.10.2018


Broch, OJ, MO Alver, T Bekkby, H Gundersen, A Handå, J Skjermo, K Hancke (2018) THE POTENTIAL FOR KELP Saccharina latissima CULTIVATION IN NORWAY. AQUA2018, Montpellier France. TALK. 27.08.18


Hancke K, OJ Broch, T Bekkby, Y Olsen, R Fieler, H Gundersen, MO Alver, H Christie (2018) Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems. AQUA2018, Montpellier France. TALK. 27.08.18


Broch OJ, M Alver, R Tiller, T Bekkby, H Gundersen, A Handå, J Skjermo, K Hancke (2018) Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag. Algesmeinar på Frøya; 21.08.2018.


Hancke, K., H Gundersen, T Bekkby (2018) Seaweed farming – good or bad news to the coast and society? Arendalsuka, session for the Norwegian Blue Forest Netvork. Norway. Poster 16.08.2018


Broch, OJ, M Alver, T Bekkby, H Gundersen, A Handå, J Skjermo, K Hancke, R Tiller (2018) Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag, med blikk til Finnmark. Forum for Biomarine Næringer; 2018-05-24. Talk


Hancke K, OJ Broch, T Bekkby, Y Olsen, R Fieler, S Matsson, H Gundersen, H Christie (2018) Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems. Talk at HAVBRUK2018, Oslo, Norway, 18.04.2018. Invited talk


Broch OJ, I Ellingsen, D Slagstad, A Handå (2018) Impacts of climate change on the prospects for macroalgae cultivation in northern norway. Arctic Frontiers; 2018-01-23 - 2018-02-25. Talk


Herøy kommune et al. Taredyrking – mulige miljøeffekter, synergier og konflikter med andre interesser i kystsonen. Et online verkshop for taredyrkere


2017


Hancke et al. 2017 Blue carbon and kelp ecosystems. SKLEC-NIVA collaboration seminar with China and Norway


Hancke K, C Fagerli, H Gundersen, R Lansbergen, H Frigstad, M Norli, G Borgersen, E Rinde, K Austnes, KM Norderhaug, A King, J Johansen, R Bellerby 2017 Effects of Ocean Acidification and dissolved organic matter on coastal kelp forests. OASIS seminar. CIENS park, Oslo, 08.12.17. Invited talk


Hancke et al 2017 Carbon pathways for Nordic kelp forests. Nordic Blue Carbon workshop. Oslo. 17.11.17. Invited talk


Hancke et al 2017 Blue carbon – climate adaptation, CO2 uptake and sequestration of carbon in Nordic blue forests. Nordic Blue Carbon workshop. Oslo. 16.11.17. Invited talk


Hancke et al 2017. Potensielle konflikter og synergier av taredyrking men tanke på miljø og andre brukere i kystsonen. Kom-Til-Tare seminar: Forvaltning av makroalgae-produksjon i sjøen. Ålesund 22.11.17.


Christie H, K Hancke et al. 2017 KELPPRO Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems. MACROSEA annual meeting. Trondheim. 26.10.17.


Hancke et al. 2017 KELPPRO Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems. PROMAC seminar on kelp cultivation. NMBU Oslo, 26.10.17. Talk


Torp ØH, CW Fagerli, S Fredriksen, K Hancke, KM Norderhaug (2017) Factors affecting Saccharina latissima, concerning growth, recruitment and competition. Annual meeting for Norwegian oceanographers. Bergen, Norway. 19.10.17. Talk


Handå A, OJ Broch, K Hancke, AM Lien, J Skjermo (2017). Macroalgae cultivation in Norway: Research on industrial development and environmental impact. Presented at phycomorph workshop on Environmental impact of seaweed aquaculture 14.10.2017


Gundersen H. 2017. Carbon uptake in the blue forests. Carbon uptake in forests – The Earths "natural" buffer for climate change. The Norwegian Academy of Science and Letters. Oslo. 02.10.2017


Hancke K, E Rinde, T Bekkby, D Eidsvoll, E Ramirez-Llodra, R Paulsen (2017) Evaluating drones and novel imaging technology for mapping and monitoring of aquatic environments. NIVA SIS-seminar. CIENS. 20.09.2017


Broch OJ et al. Taredyrking til havs. Seminar Miljødirektoratet. Trondheim 02.05.2017. Talk


Mauritzen C, M Olsen, H Gundersen, E Selig, K Hancke 2017 NIVA’s new oil: The Blue Forest. NIVA Institutt meeting. CIENS, Oslo, 06.04.17. Talk


Broch OJ, J Skjermo, A Handå et al 2017. Potential cultivation areas and environmental interactions. SIG Seaweed Seminar. Trondheim 04.04.2017. Talk


Hancke 2017 Miljø-effekter av makroalgedyrking: Positive og negative effekter på havbunnen, livet i vannsøylen og påvirkning et "kunstig" økosystem (tareanlegg) kan ha på lokalmiljøet. LISTER Innovasjonsseminar, Flekkefjord, 27.03.17. Invited talk


Hancke 2017 KELPPRO: Effects of industrial kelp production on sea floor ecosystems. KELPPRO kick-off meeting, CIENS Oslo, 22.03.17. Talk


Hancke 2017 KELPPRO Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems. KELPPRO kick-off meeting, CIENS Oslo, 22.03.17. Talk


Hancke 2017 Welcome and introduction to KELPPRO: An RCN project. KELPPRO kick-off meeting, CIENS Oslo, 22.03.17. Talk


Hancke et al 2017 Ongoing and future research needs on kelp. Invited talk at NFR. 01.03.17Media/radio/TV


Kan tare bremse oppvarmingen? Ekspertintervjuet med Kasper Hancke, <2oC online magazine. ENERGI & KLIMA 22.01.2020. Social media


2019-2020


>39 posted tweets with topics from the KELPPRO project, which have resulted in >35 retweets and >117 likes (retweets of other non-KELPPRO news are not included), via the NIVAkelp Twitter account (698 followers).


2 Facebook posts on KELPPRO related work and >10 on associate/related projects 


2018-2019


4 tweets on @TrineBekkby and @NIVAkelp on field activities and observations during the September field campaign


7 Tweets on @TrineBekkby, @NIVAkelp and @kasper_hancke on field activities and observations during the April field campaign


>15 tweets tagged #kelppro


2 facebook posts on KELPPRO related work 


>> See also KELPPRO related publications at CRISTIN (Current Research Information System in Norway). 

By KELPPRO 2017-2020
Contact: kasper.hancke@niva.no at Norwegian Institute for Water Research (NIVA)

 

Visit Twitter for the latest KELPPRO-relatet content (click on icon).